Een opzegging, mits tijdig en correct, bewerkstelligt het einde van een huurovereenkomst. Maar hoe werkt het een en ander precies? En is een opzegging van 290-bedrijfsruimte hetzelfde als een opzegging van 230a-bedrijfsruimte? Lees verder