Tot en met maandag 1 juni 2015 ligt ter inzage de gebiedsvisie Duinzoom van de gemeente Den Helder. Dit betreft de zone vlak achter de duinen vanaf De Donkere duinen tot de Callantsogervaart. Het gebied komt in aanmerking voor de bestaande bloembollenteelt met ruimte voor herontwikkeling naar natuur en recreatie. BerbeeVastgoedAdvies is actief betrokken geweest
Lees verder