Bron: Geelkerken&Linskens advocaten

De abstracte berekening van directe planschade door waardevermindering

Uit een recente uitspraak van de meervoudige kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2017:2598), volgt dat vermogensschade die een benadeelde lijdt als gevolg van een publiekrechtelijk planologisch besluit dat betrekking heeft op een bij
Lees verder