Bron: advocaat Mark van Weeren

Verkoop en taxatie grond bij einde erfpacht

Grond in erfpacht welke aan de erfpachter wordt verkocht, zal gewaardeerd moeten worden om de koopprijs vast te stellen. Deze waardebepaling van grond belast met erfpacht leidt tot veel discussie. De grondeigenaar zal een zo hoog mogelijke opbrengst wensen te realiseren. Uitgangspunt dient daarbij volgens
Lees verder