Privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fiscale aspecten van bouwen
Nieuwe bouwregelgeving, onder meer met betrekking tot het milieu en energiebesparing, volgt elkaar in rap tempo op. Op fiscaal en arbeidsrechtelijk gebied gelden nieuwe risico's van inleners- en ketenaansprakelijkheden. Met deze uitgave wordt beoogd een handzaam overzicht te geven van de
Lees verder