Monddoodclausule bij aankoop grond: tot hoever mag je gaan als koper in het beperken van de verkoper tot het maken van bezwaar tegen de plannen waarvoor je de grond koopt. Wanneer een koper (een deel van) de grond van een andere partij aankoopt met het doel om de bestemming die aan die grond wordt toegedacht te
Lees verder