Aannemer Alsema uit Zuid Laren presenteert in het navolgende filmpje het sleufloos trekken van hoogspanningskabels voor een Windturbinepark. http://www.windparkkrammer.nl/kabeltrekken-en-ploegen/  
Lees verder