(20-12-2017) Steeds meer vrijkomende agrarische bebouwing in Noord-Holland

Landelijke ontwikkelingen in de agrarische sector zorgen ervoor dat steeds meer agrarische bedrijven hun bedrijfsvoering stoppen. Tussen 2000 en 2015 zijn 2210 boerenbedrijven gestopt. Deze grote hoeveelheid leegstand vindt zich vooral plaats in het Noorden van Noord-Holland en dit vergt een gerichte aanpak van de provincie.

De provincie Noord-Holland heeft Wageningen Economic Research en het Kadaster een onderzoek laten opstellen om een beeld te krijgen van de aard en omvang van de boerenbedrijven die leeg staan en hoe de VAB-problematiek in de provincie Noord-Holland oplossingsgericht aangepakt kan worden.

Uit het onderzoek blijkt dat het inzetten van hergebruik en het toestaan van meer activiteiten noodzakelijk blijft, maar het is niet genoeg. Er wordt de provincie aanbevolen om te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak met regionale samenwerking, mogelijkheden te creëren voor maatwerk door anders, tijdelijk of flexibel te bestemmen en om een kennisplatform te creëren met betrekking tot herbestemming en leegstand van VAB’s.

Lees hier het volledige rapport.