Taxaties inbrengwaarde exploitatie

Taxaties inbrengwaarde exploitatie (2012-2013)
Betrokken bij de waardebepaling voor meerdere grondexploitatieplannen van gemeenten