Initiëren aanleg waterberging (2012)


Initiëren van de aanleg van een droge waterberging met bijbehorende additionele voorwaarden namens de grondeigenaar (2011-2013)

Namens de eigenaar bemiddeld in de onderhandelingen voor het creëren van een droge waterberging met bijbehorende grondverkoop, voortgezet gebruik en hergebruik van af te graven grond.