Fiscaal advies voor procedure

Fiscaal advies ten behoeve van een gerechtelijke procedure in het kader van de Landbouwvrijstelling (2013)
Namens een grondeigenaar in overleg met accountant een advies geschreven ten behoeve van de behandeling door de rechtbank van een geschil met de fiscus over de WEVAB (waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming)