Bemiddeling tbv natuuruitbreiding Texel

Bemiddeling tbv natuuruitbreiding polder Waal en Burg te Texel (2008-2011)
Namens twee eigenaren bemiddeld op basis van minnelijke onteigening door DLG/BBL in opdracht van de provincie Noord Holland ten behoeve van de herijking van de EHS in combinatie van uitbreiding van natuurgebied Polder Waal en Burg te Texel.