Bemiddeling uitbreiding Geestmerambacht

Bemiddeling tbv Recreatie om de Stad/uitbreiding recreatieschap Geestmerambacht (2007-2011)
Namens twee eigenaren bemiddeld op basis van minnelijke onteigening door DLG/BBL in opdracht van de provincie Noord Holland in het kader van de taakstelling van uitbreiding van de RodS-gebieden (recreatie rond de stad)