Bemiddeling aankoop fietspad (2013)


Bemiddeling: namens een gemeente onderhandelingen gevoerd bv minnelijke onteigening voor de aanleg van een fietspad (2012-2013)

Voor de gemeente Neerijnen in Gelderland heb ik onderhandelingen gevoerd op basis van minnelijke onteigening met drie agrarische grondeigenaren ten behoeve van de aankoop van een strook grond voor de aanleg van een fietspad. Onderwerpen als pacht en grond ruiling zijn onderdeel van het proces geweest.