Per 1 juli 2013 nieuwe wet nadeelcompensatie en schadevergoeding

Sinds 1 juli is ook in de Algemene wet bestuursrecht een verwijzing naar   nadeelcompensatie (schade bij een rechtmatige handeling van de overheid) en schadevergoeding (bij een onrechtmatige handeling van de overheid) Kijkt u op de navolgende link voor verdere informatie. http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/nadeelcompensatie-schadevergoeding