(15-9) BerbeeVastgoedAdvies lid VastgoedPro

Per 15 september is BerbeeVastgoedAdvies lid van brancheorganisatie Vastgoedpro en heeft zich aangesloten bij de kennisplatforms Landelijk Vastgoed en Bedrijfsmatig Vastgoed. Vastgoedpro is een beroepsvereniging met ruim 800 leden. Als toetredingsvoorwaarden geldt dat men VastgoedCert gecertificeerd moet zijn, bovendien past ook VastgoedPro een programma van permanente educatie toe op haar leden. Vastgoedpro is aangesloten bij een geschillencommissie  en de leden zijn verplicht een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

De missie van VastgoedPro (bron: www.vastgoedpro.nl):

VastgoedPRO is dé beroepsorganisatie van makelaars en taxateurs die aangesloten leden in staat stelt te excelleren binnen hun vakgebied met inachtneming van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. VastgoedPRO streeft dit na door daar waar mogelijk in te spelen op individuele behoeftes van leden, met inachtneming van het collectieve belang. Hierbij worden haar leden optimaal gefaciliteerd inzake specifieke wensen en verwachtingen, met erkenning van de collectieve verantwoording.

VastgoedPRO is opgebouwd uit drie Kennisplatforms. Zo is er een platform voor het vakgebied Landelijk Vastgoed (LV), Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) en Particulier Vastgoed (PV).

Via bijeenkomsten kunnen vakcollega’s elkaar regelmatig ontmoeten, ervaringen uitwisselen en kennis delen. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan diverse vakgerelateerde activiteiten, zoals excursies, cursussen, trainingen en noem maar op. 

Voor verdere informatie kijkt u op www.vastgoedpro.nl