Berbee Vastgoed Advies levert een bijdrage aan een taxatie inbrengwaarde grondexploitatie

In de maand juni heeft Berbee Vastgoed Advies een belangrijke bijdrage geleverd aan een taxatie van 90 hectare “ruwe bouwgrond” voor een wettelijke grondexploitatie van een gemeente. Op basis van de  Bro (Besluit ruimtelijke ordening) waarin de financiële bepalingen staan omtrent de Grondexploitatiewet (onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening) is er een afweging gemaakt tussen een waardering op basis comparatieve methode en de residuele grondwaarde, daarbij is de meest recent jurisprudentie in ogenschouw genomen.