About: andre

Recent Posts by andre

(29-3-2018) Schadeloosstelling Gedoogplicht niet conform Onteigeningswet

HET GERECHTSHOF DEN HAAG KOMT MET OPMERKELIJKE UITSPRAAK OVER DE SCHADELOOSSTELLING IKV GEDOOGPLICHT, WAAR MEN IN DE WETTEKSTEN VOOR ONTEIGENING EN BELEMMERINGENWETPRIVAATRECHT BEIDE TEGENKOMT 'VOLLEDIGE SCHADELOOSSTELLING' KAN DE UITLEG/UITKOMST TOCH ANDERS UITPAKKEN, ZIE HIERONDER EEN UITLEG Bron: Nysingh advocaten febr. 1 2018

SCHADELOOSSTELLING GEDOOGPLICHT BP NIET NAAR ANALOGIE ONTEIGENINGSWET

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23
Lees verder

(7-2-2018) Waardering gronden einde erfpachtrecht: depreciatie bebouwde staat

Bron: advocaat Mark van Weeren

Verkoop en taxatie grond bij einde erfpacht

Grond in erfpacht welke aan de erfpachter wordt verkocht, zal gewaardeerd moeten worden om de koopprijs vast te stellen. Deze waardebepaling van grond belast met erfpacht leidt tot veel discussie. De grondeigenaar zal een zo hoog mogelijke opbrengst wensen te realiseren. Uitgangspunt dient daarbij volgens
Lees verder

(10-01-2018) Ouderdoms- en nooit-bewoningsclausule is effectief

Bron: Tips&Advies Vastgoed Bij de verkoop van een oud huis door erfgenamen staat in de koopakte een ouderdoms- en een nooit-bewoningsclausule. Wat zegt de rechter hierover? Ouderdoms- en nooit-bewoningsclausule. Na het overlijden van A wordt zijn huis van circa een eeuw oud nagelaten en verkocht door de erfgenamen. Na een jaar leegstand is de woning een jaar verhuurd en daarna
Lees verder

Recent Comments by andre

    No comments by andre yet.