Aanleg Waterberging Fam. Zwaan krijgt vorm (9 aug.)

In uitvoering aanleg waterberging locatie fam. Zwaan

In uitvoering aanleg waterberging locatie fam. Zwaan

De aanleg van de waterberging door het waterschap op de voormalige gronden van de familie Zwaan krijgt vorm. De familie Zwaan heeft gronden die minder geschikt zijn voor land- en tuinbouwgewassen verkocht aan het waterschap tbv de aanleg van een droge waterberging. De bruikbare zandlaag wordt afgegraven door het waterschap en blijft behouden voor de familie Zwaan. Deze grond wordt gebruikt voor het verbeteren van de overige gronden van de familie Zwaan. Het voortgezet gebruik van de droge waterberging tbv het houden van schapen blijft ook behouden voor de familie Zwaan. Bemiddeling en contractvastlegging is gedaan door André Berbée per heden Berbee Vastgoed Advies. Op de foto ziet u de afgraving tbv de droge waterberging. Op de achtergrond het grove zeezand dat behouden blijft.