Bouwkavel van 721 m² in Sint Pancras

Bouwkavel voor het bouwen van vrijstaande woning

Twuyverweg 51 Nst., Sint Pancras

€ 355.000 k.k.
Andre Berbee

André Berbée
06-31577232Te koop

Samenvatting

Adres: Twuyverweg naast 51 te Sint Pancras
Object omschrijving:
Bouwkavel te koop ter grootte van 721 m².
Oppervlakte kavel(s): 721 m²
Eigendomsstatus: Volle eigendom
Ligging: Aan de rand van het dorp Sint Pancras
Vraagprijs: € 355.000,-
Condities aanbieding: Kosten koper
Voorwaarden: Koper dient uit te gaan van 6% overdrachtsbelasting.
Bijzonderheden: Geen
Lees verder »

Kenmerken

Aangeboden sinds: 7-9-2019
Algemeen voorbehoud: Aanbieding is uitnodiging tot bieding. Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar.
Oplevering: In overleg.
Verrekening Lasten: OZB en waterschapslasten.


Omschrijving

Op een mooie locatie, aan de rand van het dorp Sint Pancras bieden wij een bouwkavel aan van 721 m².

Het betreft een perceel met afmetingen van circa 21 m breed x 34 m diep. Hier is het mogelijk om een vrijstaande woning te bouwen.

De woning dient daarbij te voldoen aan de volgende bouwregels:

– Maximale oppervlakte van 150 m²
– Maximale hoogte van 8,5 meter
– Maximale goothoogte van 3,5 meter
– Minimaal 3 meter van de grens
– De woning moet in lijn met de naastgelegen woningen staan.
– Ten behoeve van de ontsluiting dient er een dam gelegd te worden op de Twuyverweg.

Er is een bodemonderzoek aanwezig. U kunt voor meer informatie uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Plattegronden

Bestemmingsplan Sint Pancras 2012

Bestemmingsplan: Bestemmingsplan Sint Pancras 2012
Status: Vastgesteld
Bestemmingsaanduiding: Wonen – vrijstaand, tuin en wro-zone – wijzigingsgebied 1 ter plaatse van het bouwvlak
 
Samenvatting regels
De voor ‘Wonen – vrijstaand’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met aan huis verbonden beroepen en/of bedrijven;
b. praktijkruimte, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “praktijkruimte”;
c. groenvoorzieningen;
d. openbare nutsvoorzieningen;
e. verkeer- en verblijfsvoorzieningen;
f. water- en oeverstroken.
Bijzonderheden bestemming
Het bevoegd gezag is, ter plaatse van de aanduiding “wro-zone – wijzigingsgebied 1” bevoegd de bestemming te wijzigen ten behoeve van het realiseren van één vrijstaande woning met bijbehorende tuin en erf met een bouwvlak van 10 bij 15 m. Voor het wijzigingsgebied naast Twuyverweg 51 geldt tevens dat bij de bouw van de woning de voorgevelrooilijn de straat en het lint dient te volgen. Voor de overige bebouwingsbepalingen zijn de regels van de bestemming “Wonen – vrijstaand” van toepassing.
Het verzoek voor de bestemmingswijziging t.b.v. het bouwen van de vrijstaande woning is ingediend bij de gemeente. De proceduretijd bij de gemeente kan oplopen tot een jaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Kadaster

Kadastrale recht: Volle eigendom
 
Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Langedijk
Sectie: K
Nummer(s): 409
Grootte: 721 m²
Op het kadastrale uittreksel vermelde lasten en beperkingen:
Geen
Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen:
Geen
Ingeschreven erfdienstbaarheden:
Geen
Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen:
Geen

Algemene verkoopinformatie

Tekst

Downloads

Er zijn geen downloads

Contact

Contactgegevens

Adres:
Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp

Contact:
Tel: 06-31577232
(maandag tot vrijdag 8.00 tot 20.00 uur,
zaterdag 10.00 tot 14.00 uur)

Doormailen