8,9 HA. AKKERBOUWGROND IN DE SCHERMER

Vruchtbare kleigrond met goede verkaveling.

Molendijk 1a, Grootschermer

€ 65.000,- per hectare k.k.


Samenvatting

Adres: Naast Molendijk 1a te Grootschermer
Object omschrijving:
8,9 ha. vruchtbare kleigrond geschikt voor veehouderij, akkerbouw en tuinbouw. Goede verkaveling.
Oppervlakte kavel(s): Ca. 8.91.00 ha.
Oppervlakte gebouwen: Geen
Eigendomsstatus: Vol eigendom
Ligging: Aan de Molendijk te Grootschermer op 1,5 km van Provinciale weg N243 (Noordervaart)
Vraagprijs: € 65.000,- per ha. k.k.
Condities aanbieding: Kosten Koper (notaris- en kadasterkosten)
Bijzondere voorwaarden: Niet in bijzonder
Bijzonderheden: Hoogspanningsmast op achterkavel, hiervoor ontvangt de eigenaar een jaarlijkse vergoeding van ongeveer € 600,-.
Lees verder »

Kenmerken

Aangeboden sinds: 15 april 2014
Algemeen voorbehoud: Aanbieding is uitnodiging tot bieding. Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar
Oplevering: Na lopende teeltseizoen/in overleg
Verrekening Lasten: In overleg


Omschrijving

Inleidende Samenvatting:
8,9 ha. vruchtbare kleigrond geschikt voor veehouderij, akkerbouw en tuinbouw. Goede verkaveling en eigen ontsluiting op de Molendijk.
Oppervlakte: Ca. 8.91.00ha.
  Afmetingen: 100m x 300m en 225m x 250m
  Afwatering: Volledig gedraineerd
  Grondsoort: klei
Ligging:
Omgeving:
Gelegen aan de oost rand van polder De Schermer. De Schermer is aan te merken als een goed ingericht polder ten behoeve van de agrarische sector. Uitstekende verkaveling en ontwatering. De kavel is geheel omlegen door andere agrarische percelen en het agrarische bedrijfserf Molendijk 1a. Aan de Oostzijde ligt de Molendijk en de Schermerringvaart als buffer tussen de daar voorbij gelegen Mijzerpolder.
Bereikbaarheid en ontsluiting:
Ontsluiting op de Molendijk met dubbele afrit langs het talud van de dijk. De kavel ligt omgeveer 1,5 km van de N243 (Noordervaart)
Verkaveling:
Prima verkaveling: voorperceel circa 100 x 300m  en het achterperceel circa 225 x 250m.
Gebruiksmogelijkheden:
  Huidige gebruik:
Akkerbouw
Gebruiksmogelijkheden algemeen:
Multifunctionele grond: prima geschikt voor akkerbouw, tuinbouw, veehouderij.
  Rendementsmogelijkheden:
Verhuur akkerbouw: vanaf € 1.300 tot
€ 2.300 per ha. afhankelijk van teelt, veehouderij circa € 1.200 per ha. Tuinbouw € 1.500 (bloemkool) tot € 3.500 (tulpen) per ha.
Overige:
Financiële lasten:
Waterschapslasten
Privaatrechtelijk lasten en beperkingen:
Mogelijk gezamenlijk gebruik oprit met eigenaar naastgelegen perceel grond (informeert u nader)
Publiekrechtelijke lasten en beperkingen:
Geen bijzonderheden
Nutsaansluitingen:
Geen
Produktierechten en overige vergoedingen:
Vergoeding voor de hoogspanningsmast (informeert u nader)

Plattegronden

Bestemmingsplan 1

Bestemmingsplan: Landelijk gebied Schermer 2014
Status: Vastgesteld
Bestemmingsaanduiding:
Samenvatting regels:
Agrarische doeleinden met aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevol gebied’
Bijzonderheden bestemming:
Gedeeltelijk subbestemming: Hoogspanningstracé.

Kadaster

Kadastrale recht: Vol eigendom
Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Schemer
Sectie: N
Nummer(s) 134, 136 en 282 (gedeeltelijk)
Grootte: Ca. 8.91.00
  Op het kadastrale uittreksel vermelde lasten en beperkingen:
Zakelijk recht als bedoeld in Art. 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht.Gerechtigde:  Liander Infra West N.V., Utrrechtseweg 68, 6812 AH ARNHEM,Postadres: Postbus: 50 6920 AB DUIVEN
  Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen:
Geen
  Ingeschreven erfdienstbaarheden:
  Geen
  Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen:
  Talud is in gezamenlijk gebruik met eigenaar naastgelegen grond. Onderhoudslasten in onderling overleg.

Algemene verkoopinformatie

Tekst

Contact

Contactgegevens

Adres:
Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp

Contact:
Tel: 0223 693 653

Doormailen