4,1 HA. LANDBOUWGROND TE LUTJEWINKEL

Vruchtbare kleigrond met goede verkaveling en ontsluiting.

Mientweg 58, Lutjewinkel, Lutjewinkel

€ 72.500 per hectare k.k.


Samenvatting

Adres: Mientweg te Lutjewinkel
Object omschrijving:
4,1 ha. vruchtbare kleigrond geschikt voor akkerbouw/ tuinbouw. Goede verkaveling en ontsluiting op de Mientweg te Lutjewinkel, gemeente Hollandskroon
Oppervlakte kavel(s): 4.11.50 ha.
Oppervlakte gebouwen: Geen
Eigendomsstatus: Vol eigendom
Ligging: Mientweg te Lutjewinkel
Vraagprijs: € 72.500,- per ha.
Condities aanbieding: Kosten koper
Voorwaarden: Geen
Bijzonderheden: Geen, normaal agrarisch  gebruik en bestemming
Lees verder »

Kenmerken

Aangeboden sinds: 19 december 2015
Algemeen voorbehoud: Aanbieding is uitnodiging tot bieding. Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar.
Oplevering: In overleg, of na oogst tarwe augustus 2016.
Verrekening Lasten: Waterschapslasten en ruilverkavelingslasten


Omschrijving

Inleidende omschrijving:
Multifunctionele kleigrond ter grootte van 4,1 ha. met goede verkaveling en ontsluiting.Uitstekende kwaliteit en staat van onderhoud.
Ligging:
Omgeving:
Gelegen in landbouwconcentratiegebied Hollandskroon. De kavel is omringd door agrarische cultuurgrond, extensieve bedrijfserven en onbebouwde grond. Het is gelegen tegen de bebouwingsgrens van het plaatsje Lutjewinkel.
Bereikbaarheid en ontsluiting:
Direct ontsloten op de Mientweg middels royale dam. Goed bereikbaar.
Verkaveling:
Prima verkaveling: breedte 150 meter, diepte 270m (circa 30m verspringt).
Gebruiksmogelijkheden:
  Huidige gebruik:
Akkerbouw, per heden is er tarwe ingezaaid, verwachte oogst: augustus 2016. De afgelopen jaren is de grond voor de volgende teelten gebruikt:2010: uien; 2011: kapucijners; 2012: aardappelen; 2013: kool; 2014: kool; 2015: aardappelen.
Gebruiksmogelijkheden algemeen:
Multifunctionele grond, geschikt voor akkerbouw/tuinbouw
  Rendementsmogelijkheden:
Akkerbouw gemiddeld € 2.000,-/€ 2.500,- p/ha. Bloembollenteelt gemiddeld € 3.500,- p/ha.
Oppervlakte: 4.11.50ha.
  Afmetingen: Gemiddeld 150m breed x 270m diepte
  Afwatering: Drainage
  Grondsoort: Kleigrond, bodemkaart Nederland: Zeekleigrond: Mn 85C
Overige:
Financiële lasten:
Reguliere lasten: o.a. waterschapslasten en Ruilverkavelingslasten
Privaatrechtelijk lasten en beperkingen:
Geen
Publiekrechtelijke lasten en beperkingen:
Geen, normale agrarische bestemming
Nutsaansluitingen:
Geen
Produktierechten en overige vergoedingen:
Overname van GLB (Gemeenschappelijke LandbouwBeleid)uitbetalingsrechten is bespreekbaar.

Plattegronden

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan: “Buitengebied voormalige gemeente Niedorp”; en: “Nieuwe Niedorp, Winkel en Lutjewinkel”.
Status: Beiden onherroepelijke vastgesteld
Bestemmingsaanduiding: Hoofdbestemming: Agrarisch met waarden. Nevenbestemming: Archeologische waarde 3 of 4
Samenvatting regels:
Gronden zijn bestemd voor de uitoefening van akkerbouw- en tuinbouwbedrijven met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering.
Bijzonderheden bestemming:
Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de bestemmingsplanvoorschriften

Kadaster

Kadastrale recht: Volle eigendom
Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Niedorp
Sectie: H
Nummer(s:  131, 216 en 219
Grootte: 4.11.50 ha.
  Op het kadastrale uittreksel vermelde lasten en beperkingen
Ruilverkavelingsrente € 522,60 tot eindjaar 2033.
  Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen:
Geen
  Ingeschreven erfdienstbaarheden:
Geen
  Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen:
Geen

Algemene verkoopinformatie

Tekst

Contact

Contactgegevens

Adres:
Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp

Contact:
Tel: 0223 693 653

Doormailen