17,25 ha. Bollengrond (11,9 ha.eigendom en 5,35 ha. pacht) in Den Helder

Goede verkaveling en waterhuishouding

Doggersvaart 4, Den Helder

Prijs op aanvraag


Samenvatting

 

Adres: Achter Doggersvaart 2 en 2a/4.
Object omschrijving:
Vruchtbare bollengrond met goede verkaveling en waterhuishouding. Indien gewenst is overname van agrarische bedrijfserf Doggersvaart 2 (Nederstigt) en/of Doggersvaart 2a/4 bespreekbaar.
Oppervlakte kavel(s): ca. 11,9 ha. eigendom en ca. 5,35 ha. geliberaliseerde pacht voor 6 jaar. Definitieve vaststelling Noordgrens achter de bedrijfserven nr. 2 en 2a/4 in nader overleg/op aangeven verkoper.
Eigendomsstatus: Volle eigendom.
Ligging: Aan de Doggersvaart te Den Helder, bereikbaar via gezamenlijke brug over Doggersvaart.
Vraagprijs: Eigendom: € 13,50 per m2; Geliberaliseerde 6 jarige pacht € 6,5 per RR per jaar, geïndexeerd.
Condities aanbieding: Kosten Koper (notaris- en kadasterkosten) er geldt een vrijstelling overdrachtsbelasting art. 15 lid 1 onder Q.
Voorwaarden: Definitieve goedkeuring eigenaar.
Bijzonderheden: Waterpomp en betonbak bij erf Doggersvaart 2 in tussensloot mag worden verplaatst naar nieuwe erfgrens. Gezamenlijke toegangsbrug behoeft onderhoud. Pachtkavel verkrijgt recht van weg over eigendomsgrond. Pachtgrond wordt voorzien van nieuwe drainage per zomer 2018.
Lees verder »

Kenmerken

Aangeboden sinds: 10 maart 2018.
Algemeen voorbehoud: Aanbieding is uitnodiging tot bieding. Op grond van marktontwikkelingen staat het verkoper vrij de vraagprijs te verhogen. Er geldt een definitieve goedkeuring eigenaar.
Oplevering: Medio zomer/najaar 2018, in overleg.
Verrekening Lasten: Eigenaarslasten per juridische transportdatum.


Omschrijving

Kavel Rood (te koop aangeboden)
Oppervlakte: Circa 11,9 hectare.
  Afmetingen: Circa 435m x 265m.
  Afwatering: Drainagebuizen om de 6/7 m afwaterend op tussensloot, omstreeks 2012 aangebracht. Nabij erf Doggersvaart 2 betonnen pompbak 3 segmenten en elektrische waterpomp. Elektra van nr. 2 (indien gewenst dan kan deze worden verplaatst) Geheel eigen beheer.
  Grondsoort: Zandgrond.
Ligging:
Omgeving: Bloembollenconcentratiegebied Noordelijk zandgebied.
Bereikbaarheid en ontsluiting: Vanaf Doggersvaart via gezamenlijke brug met woon/bedrijfserven Doggersvaart 2, 2a/4, 6 en 8.
Verkaveling: Uitstekend.
Gebruiksmogelijkheden:
  Huidige gebruik: Bloembollenteelt.
Gebruiksmogelijkheden algemeen: Bloembollenteelt, wortelen, plantuitjes, etc.
  Rendementsmogelijkheden: Indicatie marktpachtprijs Euro 6,5 per RR.
Overige:
Financiële lasten: Waterschapslasten.
Privaatrechtelijk lasten/ beperkingen: Gezamenlijk onderhoud brug, pad belast met recht van weg ten behoeve van kavelpachtgrond (zie kaartje).
Publiekrechtelijke lasten/ beperkingen: Geen.
Nutsaansluitingen: Geen.
Produktierechten/overige vergoedingen: Geen behoudens reguliere toeslagrechten.
 Kavel blauw (liberale pacht)
Oppervlakte: Circa 5,35 hectare.
  Afmetingen: Circa 400m x 130m.
  Afwatering: Drainagebuizen om de 6-7m  afwaterend op tussensloot. In tussensloot nabij Doggersvaart betonnen pompbak 3 segmenten en elektrische waterpomp (eigendom Piet Warmerdam). Elektra van schuur nr. 8 (eigendom Piet Warmerdam) Waterbeheer tussensloot gezamenlijk met grondgebruiker gronden Viktor Warmerdam.
  Grondsoort: Zandgrond.
Ligging:
Omgeving: Bloembollenconcentratiegebied Noordelijk zandgebied.
Bereikbaarheid en ontsluiting: Vanaf Doggersvaart via gezamenlijke brug met woon/bedrijfserven Doggersvaart 2, 2a/4, 6 en 8 en recht van weg over perceel C 9987.
Verkaveling: Uitstekend.
Gebruiksmogelijkheden:
  Huidige gebruik: Bloembollenteelt.
Gebruiksmogelijkheden algemeen: Bloembollenteelt, wortelen/peen, plantuitjes etc.
  Rendementsmogelijkheden: Indicatie marktpachtprijs Euro 6,5 per RR.
Overige:
Financiële lasten: Waterschapslasten, 50% wordt doorbelast aan pachter.
Privaatrechtelijk lasten/ beperkingen: Bereikbaar via recht van weg over perceel C 9987 (zie kaartje) en over gezamenlijke brug.
Publiekrechtelijke lasten/ beperkingen: Geen.
Nutsaansluitingen: Geen, elektra komt van schuur.
Produktierechten/overige vergoedingen: Geen, behoudens reguliere toeslagrechten.

Plattegronden

Landelijk gebied 2011

Bestemmingsplan: Landelijk gebied 2011
Status: Vastgesteld en onherroepelijk
Bestemmingsaanduiding: Agrarisch
Samenvatting regels:
gronden zijn bestemd voor de uitvoering van een agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering met uitzondering van glastuinbouwbedrijven.
Bijzonderheden bestemming:
Geen

Kadaster

Kadastrale recht: Volle eigendom
Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Den Helder
Sectie: C
Nummer(s): 9987, 10054, 10055 en 11045
Grootte: Circa 11,9 hectare
  Op de kadastrale uittreksels vermelde lasten en beperkingen:
Geen
Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen:
 Geen
Ingeschreven erfdienstbaarheden:
Recht van weg om te komen en te gaan van de Doggersvaart over de brug tussen Doggersvaart nr. 4 en 6. Het onderhoud van de brug ligt bij de eigenaren op grond van grondoppervlakte.
Overige erfdienstbaarheden, lasten en beperkingen:
Ten lasten van de aangeboden eigendomsgronden en ten baten van de aangeboden geliberaliseerde pachtgronden wordt een recht van weg gevestigd (zie foto in brochure).

Algemene verkoopinformatie

Tekst

Downloads

Er zijn geen downloads

Contact

Contactgegevens

Adres:
Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp

Contact:
Tel: 0223 693 653

Doormailen