(30-11-2016) rechter: financiële problemen gegronde reden voor opzegging huur

BRON: AMS ADVOCATEN:

Veel verhuurders hebben de grootste moeite om huurders uit een huurwoning te krijgen. Dat komt omdat huurders door het Nederlandse recht in vergaande mate worden beschermd. Opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder is daardoor vaak niet mogelijk. Een van de redenen waarom de verhuurder kan opzeggen is dat hij de woning voor ‘dringend eigen gebruik’ nodig heeft. Die opzeggingsgrond wordt door rechters echter niet vaak gehonoreerd. In een zaak die recent speelde had de verhuurder meer geluk. Advocaat huurrecht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

Verhuurders hebben meerdere appartementen in bezit

De verhuurders in deze zaak, een echtpaar van 80-jaar oud, hebben twee appartementen in Zeeuws-Vlaanderen: één in Terneuzen en één in Hulst. Het appartement in Terneuzen is sinds 1988 verhuurd aan de gedaagde in deze procedure. De jaarlijkse huurprijs bedraagt ongeveer € 2.750,-. Daartegenover staat een bedrag van ongeveer € 2.950,- aan kosten.

 

Nijpende financiële situatie van oud echtpaar

De exploitatie van het appartement in Terneuzen is dus verlieslijdend. Het echtpaar woont in het appartement in Hulst, waarvan de jaarlijkse lasten bijna € 10.000,- bedragen. Het bruto jaarinkomen (een AOW-uitkering) van het echtpaar is iets meer dan € 25.000,-. Het appartement in Hulst heeft een aanzienlijke overwaarde, maar dat kan als er niet wordt verkocht, niet worden aangewend om het inkomen van het echtpaar aan te vullen. Het echtpaar wil daarom het appartement in Hulst verkopen en de overwaarde aanwenden om het appartement in Terneuzen op te knappen om er daarna in te trekken. Het probleem is echter dat de huurder niet wil vertrekken.

Financiële noodzaak levert dringend eigen gebruik op

De rechter is van oordeel dat het niet redelijk is om van het echtpaar te verlangen dat zij – na verkoop en levering van het appartement in Hulst – de huurder in het appartement in Terneuzen moeten blijven dulden. In dat geval zouden zij namelijk woonruimte moeten huren of kopen, terwijl zij het appartement in Terneuzen gewoon in eigendom hebben. Het is daarom redelijk dat het echtpaar de overwaarde van het appartement in Hulst aanwendt om hun beperkte inkomen aan te vullen. Van hen kan niet worden gevergd om die overwaarde in het appartement te laten zitten om daarmee te voorkomen dat de huurovereenkomst met de huurder eindigt. Volgens de rechter is er daarmee sprake van een noodzaak tot dringend eigen gebruik: dat is een geldige opzeggingsgrond voor de verhuurder.

Belangenafweging bij opzegging huur

Hoewel er dus sprake is van een geldige opzeggingsgrond, moet de rechter de belangen van de verhuurder en de huurder tegen elkaar afwegen. De huurder heeft aangegeven dat hij sinds 1988 in de woning woont, daar geworteld is en dat hij in Terneuzen zijn sociale leven en zijn werk heeft. De rechter meent dat dit niet opweegt tegen het zwaarwegende financiële belang van de verhuurders. Bovendien moet een huurder – ook als hij al lang in een woning woont – er rekening mee houden dat de huurovereenkomst kan eindigen. Daar komt nog bij dat het echtpaar heeft onderbouwd dat de huurder gewoon andere passende woonruimte kan verkrijgen.

Advocaat huurrecht bij dringend eigen gebruik

De rechter wijst de vorderingen van het echtpaar daarom toe, en bepaalt dat de huurovereenkomst na vier maanden zal eindigen. In dit geval slaagde het beroep op dringend eigen gebruik dus. Wilt u weten of u een huurovereenkomst kunt beëindigen met een beroep op dringend eigen gebruik, raadpleeg dan de huurrecht advocaat van AMS.