(3-2) Corporate Dienst Rijkswaterstaat geeft nieuwe richtlijnen (minnelijke) onteigening

De ‘Corporate Dienst’ van Rijkswaterstaat heeft per 14 januari 2014 een nieuwe notitie inzake onteigeningen uitgegeven. Deze dienst toetst namens de Kroon de onteigeningsverzoeken door gemeenten, provincies of het rijk alvorens deze naar de rechtbank gaan. Deze toetsing is te omschrijven als de start van de administratieve onteigeningsprocedure. Later gaat tevens lopen de gerechtelijke onteigeningsprocedure dit na vaststelling van het onteigeningsbesluit door de Kroon. Deze eerste toetsing is een cruciaal moment in het gehele proces van onteigeningen door de vele voorwaarden waaraan het moet voldoen. In de notitie van 14 januari 2014 valt op dat de Dienst benadrukt dat in het verzoek aandacht moet worden geschonken aan de volgende onderwerpen:

– het minnelijke overleg dient over precies hetzelfde object te gaan dat in het onteigeningsbesluit wordt betrokken. Een kleine aanpassing in de onteigeningstekening dient dus altijd in het minnelijke overleg betrokken te worden;

– indien de eigenaar een voorstel doet tot compensatie van de schade in een andere vorm dan geld (grondruil/bouwvlak/gebruik om niet) dan dient uit het logboek van het minnelijke overleg te blijken hoe hiermee is omgegaan door de onteigenaar.

Kortom het minnelijke overleg is en blijft van cruciaal belang.

 

BerbeeVastgoedAdvies is ervaren in het voeren van deze onderhandelingen inclusief de bijbehorende aspecten als procescoördinatie, logboek bijhouden en het opstellen van schadeloosstellingsberekeningen.

Voor het volledige document klikt u op: notitie-rijkswaterstaat-2014