(28-9) Berbee Vastgoed Advies lid van Vereniging Voor OnteigeningsRecht

Per 28 augustus is Berbee Vastgoed Advies lid van de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VVOR). Deze vereniging heeft als doel om kennis te delen tussen advocaten, adviseurs grondzaken, taxateurs, overheidsfunctionarissen, rentmeesters en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn. Voor verder informatie wordt verwezen naar de website: http://www.vvor.info