(28-11) Wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) het nieuwe bouwen?

Woensdagavond 27 november heeft de Provincie Noord Holland in samenwerking met een aantal private partijen een informatieavond gegeven over de subsidiemogelijkheden voor het bouwen in collectief particulier verband. Dit zijn dus bouwinitiatieven van woningen waar de regie ligt bij de uiteindelijke bewoners en niet zoals in het verleden bij de bouwers/projectontwikkelaars.  Gedeputeerde Joke Geldhof gaf in haar betoog in het kort de mogelijkheden en grenzen aan:

– er dienen minimaal 3 partijen aan mee te doen en zij dienen allen de woning zelf te gaan gebruiken;

– het initiatief dient op 1 locatie plaats te vinden;

– het mag nieuwbouw zijn maar ook hergebruik van bestaande gebouwen;

– tot 2019 wordt er jaarlijks een plafondbedrag vastgesteld, per project bedraagt deze € 15.000,-en bovendien mag dit niet groter zijn dan een maximaal gedeelte van de overige kosten.

Voor meer informatie klikt u op de volgende link:

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Zelfbouw-NoordHolland.htm