(27-10-2016) WOZ actualiteiten 2016

Op grond van de WOZ actualiteiten ikv permanente educatie die BerbeeVastgoedAdvies volgt voor zijn WOZ-certificering, hierbij informatie over actuele ontwikkelingen:

  • per 1 oktober 2016 is de WOZ waarden voor woningen openbaar; u kunt deze zien op website www.wozwaardeloket.nl; echter slechts 98 gemeenten van de 400 kunnen via deze website worden ingezien. Voor de overige gemeenten geldt dat u hen apart moet benaderen;
  • een niet permanent bewoonde recreatiewoning wordt voortaan aangemerkt als woning, hierdoor komt de gebruikersbelasting dus te vervallen;
  • zonnevelden bedrijfsmatig geëxploiteerd: zonnepanelen en frames in een veld opstelling valt NIET onder de werktuigenvrijstelling, dus zijn belast voor de ozb. De grond is ook niet belast voor de ozb en valt onder de landbouwvrijstelling;
  • een bezwaarschrift specifiek gericht tegen een te lage WOZ waarde in het kader van een hypotheekfinanciering wordt niet ontvankelijk verklaard. De potentiële koper wordt niet aangemerkt als belanghebbenden;
  • in het kader van het bepalen van een waardepeildatum is leidende voor de woz-waarde het moment van de koopovereenkomst en niet de juridische transportdatum;
  • u kunt per heden uw woningenoppervlakte en bouwjaar controleren via de BAG (Basis Registratie Gebouwen en adressen) en wel via de website: bagviewer.kadaster.nl.
  • de NEN 2580 meetnorm is inclusief fundering, de inhoud op het WOZ taxatieverslag woningen is zonder fundering; De Basis Administratie Gebouwen en adressen (BAG) is gevuld vanuit de WOZ dossiers. Echter een gemeente kan deze zelfstandig wijzigen. In de regel is de BAG oppervlakte gevuld door de WOZ -inhoud te delen door 3,1. Dit houdt in dat de BAG oppervlakte eigenlijk altijd nooit helemaal klopt.
  • nuttige informatie over de Wet WOZ vindt u op www.wozinformatiepunt.nl .