(24-9) BerbeeVastgoedAdvies neemt deel taxatiedag BedrijfsmatigVastgoed “herontwikkeling”

Vastgoedpro heeft op 24 september aan haar leden een taxatiedag voorgeschoteld waar gezamenlijk door de leden werd beoordeeld hoe om te gaan met het bepalen van de marktwaarde van een bankgebouw dat wordt ‘omgeturnd’ naar een verzorgingscomplex voor senioren. Een goede residuele grondwaarde berekening is dan het meest juiste uitgangspunt. Samen met ontwikkelaar HollandHuis die ook op de taxatiedag aanwezig was werd dieper ingegaan op de aspecten btw, overdrachtsbelasting en het verkooptraject. Slotconclusie: bestemmingswijziging is het moeilijkste onderwerp.