(22-12) Nieuwe PTA (Platform Taxateurs en Accountants) richtlijnen voor taxateurs

Op 19 december heeft VastgoedPro een informatieochtend georganiseerd in het kader van de strengere taxatierichtlijnen die gaan gelden in de nabij toekomst voor taxateurs bij het taxeren van commercieel vastgoed (in de ruimste zin). Deze richtlijnen zijn opgesteld door het ‘Platform Taxateurs en Accountants’ (PTA). Dit platform wordt branchebreed erkend en ondersteund en is in het leven geroepen naar aanleiding van de constatering dat foutieve taxaties/taxateurs hebben bijgedragen aan de kredietcrisis.

De richtlijnen zijn samengevat in een 28-tal aanwijzingen en deze zijn nu al bekend als de ’28 PTA richtlijnen’.  Ondanks dat het ‘slechts’ richtlijnen zijn wordt algemeen aangenomen dat deze richtlijnen de nieuwe standaard vormt voor toekomstige taxaties van niet-woningen.

Er staan dus grote wijzigingen voor taxateurs commercieel vastgoed op stapel. Vanaf 2014 gaan er strengere regels gelden voor taxaties commercieel vastgoed.

Een aantal belangrijke aanwijzingen zijn:

– een strikte scheiding tussen makelaars- en taxatiewerkzaamheden

–  gedragsregels ISV

– opdrachten dienen schriftelijk te worden vastgelegd

– 4-ogen principe ikv controle

– opleidingseisen

Waar in eerste instantie gedacht werd dat de regels alleen zouden gaan gelden voor taxateurs welke voor beursgenoteerde ondernemingen en beleggingsinstellingen taxeren, blijkt nu dat onder druk van de AFM en DNB de regels voor de totale markt van commercieel vastgoed zullen gaan gelden.

Zowel accountants als financiers zullen van taxateurs eisen dat zij zich aan de nieuwe regels gaat houden m.b.t. het taxeren van alle commercieel vastgoed.

VastgoedPRO had voor die ochtend prof. dr. Tom Berkhout MRE MRiCS bereid gevonden om de VastgoedPRO leden mee te nemen in de markt ontwikkelingen en het belang van de nieuwe regelgeving voor de markt. Prof. dr. Berkhout is hoogleraar Real Estate aan de Business Universiteit Nijenrode. Tevens is hij voorzitter van het Competence Center Real Estate van de belastingdienst.

Na prof. dr. Berkhout nam dr. Paul Nelisse FRICS RT het woord en verteld over wat de nieuwe regelgeving in de praktijk inhoud voor taxateurs commercieel vastgoed. Nelisse is taxateur bij Colliers International en taxeert woningcomplexen, commercieel vastgoed en grond. Nelisse heeft ook zitting in de taxatiecommissie van de RICS.

De voorzitter van het kennisplatform BV van VastgoedPRO, de heer Sjoerd Meijers was de laatste spreker en gaf aan welke stappen VastgoedPRO al heeft genomen en nog gaat nemen om ervoor te zorgen dat VastgoedPro leden ook hun werk kunnen doen in 2014.

BerbeeVastgoedAdvies is per heden druk bezig met het opstellen van een taxatieprotocol die aansluit op de 28 PTA richtlijnen. U als opdrachtgever zal dit protocol op verzoek krijgen bij het verstrekken van een taxatieopdracht samen met de daadwerkelijke richtlijnen van de PTA. Hiermee gaat BerbeeVastgoedAdvies voldoen aan de nieuwe richtlijnen en bent u verzekerd van een taxatie die door de verschillende instellingen wordt geaccepteerd.

Klik op deze link voor de 28 richtlijnen: pta-rapport-goedgewaardeerdvastgoed