(13-9) Seminar ‘effect v/d crisis op grondzaken’ van VerenigingVoorOnteigeningsRecht

Berbee Vastgoed Advies heeft deelgenomen aan de seminar ‘effect v/d crisis op grondzaken’ georganiseerd door de Vereniging Voor OnteigeningsRecht. In de vastgoedmarkt spellen door de crisis veel juridische aspecten die daarvoor veel minder relevant waren. Advocaat Mulder (SWDV advocaten) ging o.a. in op de schaderegeling in artikel 25 van de Wet voorkeursrecht Gemeente. Deze regelt hoe om te gaan indien het ruimtelijke besluit wordt teruggedraaid na uitoefening van het voorkeursrecht. Advocaat Bosma (Van der Feltz advocaten) ging o.a. in op het recht van deskundigenvergoeding bij het afbreken van een onteigeningsprocedure. Mbt waarderingsvraagstukken gaf taxatiedeskundige de heer Van Arnhem de toehoorders mee dat bij gebrek aan referentieobjecten de intuïtie van taxateurs weer belangrijker wordt. Door de crisis zijn er in de branche veel initiatieven om tot verdere standaardisatie van vastgoedtaxaties te komen. Tot slot gaf de projectmanager grondzaken van de gemeente Albrandswaard de aanwezige ambtenaren grondzaken de boodschap mee dat zelfs in deze ‘crisis’ met gezond verstand een goed resultaat uit een vastgoedbestand te behalen is. Dit was een positieve afsluiter van een leerzame middag.