(12-12-2015) Landelijk Vastgoed nieuws obv cursus Register Taxateurs

Afgelopen week heeft BerbeeVastgoedAdvies de educatie ikv certificering Landelijk Vastgoed gevolgd. Het naslagwerk kunt u via de link bekijken: Naslagwerk_LV_-_Innovatie

De meeste aandacht ging uit naar de onderwerpen ammoniak/stikstofdepositie, de toekomstige fosfaatrichtlijnen en de PAS-problematiek.

Het komt erop naar voor een goede waardebepaling van veehouderij er een aantal zaken cruciaal zijn op dit moment:

– heeft er in de periode 2012-2014 vee in stallen gestaan, is dat niet het geval dan loopt de milieuvergunning, dus de (gebruikswaarde) gevaar.

– ligt het bedrijf dichtbij (binnen een straal van 3 km wordt geroepen) van natura 2000 gebieden (zoals Zwanenwater, Hargerpolder, Schoorlse duinen) dan wordt de PAS/ Nb-vergunning relevant. Om te kunnen beoordelen of het bedrijf dan nog uitbreidingsmogelijkheden heeft is men min of meer gedwongen om een depositieberekening uit te voeren. Hiervoor is een berekeningsmodel ontwikkeld die u kunt vinden op: www.aerius.nl. 

– wil men uitbreiden en heeft men last van beperking van emissienormen dan kan men die gelijk houden door een ‘green label’ staltype te bouwen (RAV codering). Wanneer dat verplicht is, is nog niet eenduidig. Soms moet het op grond van het bestemmingsplan, soms op basis van de PAS. Als een Nbw vergunning noodzakelijk is dan is dit aspect in ieder geval relevant. Als meest geschikte techniek werd op dit moment gedacht aan het toepassen van luchtwassers.