(12-11) Algemene ledenvergadering VastgoedPro Actueel Nieuws: Toekomst Taxatievoorwaarden

BerbeeVastgoedAdvies heeft zitting genomen in de algemene ledenvergadering van VastgoedPro  en het kennisplatform Bedrijfsmatig Vastgoed. Belangrijk nieuws is dat er in ’taxatieland’ achter de schermen veel gesproken wordt over verder standaardisering van taxatieuitgangspunten. Dit gebeurt met name in het overlegplatform Platform Accountants en Taxateurs (PTA) waarin ook VastgoedPro zitting heeft. Deze denktank wordt bijgestaan door de DNB (De Nederlandse Bank), NVB (Nederlandse Vereniging van Banken)  en AFM (Autoriteit Financiële Markten) en heeft voor de toekomst een manifest vastgesteld met 28 aanbevelingen om te komen toe verdere standaardisatie en kwaliteitswaarborgring van taxatierapporten. Onder andere wordt gekeken of een makelaar op basis van onafhankelijkheid nog wel geschikt is als taxateur, een taxatie zou eigenlijk altijd gecontroleerd moeten zijn door een collega en een taxatie kan alleen nog maar uitgevoerd worden door een gecertificeerd en gevalideerde taxateur. De banken hebben aangegeven op dit moment een voorkeur te hebben om uit te gaan van VastgoedCert als basisregister voor de gecertificeerde daarna kan nog een nader pakket van eisen worden gekoppeld. BerbeeVastgoedAdvies trekt hieruit de conclusie dat zij ook in de toekomst kan blijven voldoen aan de nieuwe taxatienormen.