(10-11-2017) Eerste boetes ontbreken energielabel bij vastgoedtransacties

Bron: Dirk Zwager advocaten

Op 1 januari 2015 werd het mogelijk om te sanctioneren bij het ontbreken van een (definitief) energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen. Wanneer een huis wordt verkocht, kan er door middel van een koppeling tussen het kadaster en de energielabeldatabase gekeken worden of een energielabel aanwezig is. Is die er niet, dan kan de Inspectie Leefomgeving en Transport een boete opleggen. Ondanks dat de boete vanaf 2015 opgelegd kon worden, waren er nog geen gevallen bekend dat de Inspectie ook daadwerkelijk boetes had uitgedeeld. Daar is nu verandering in gekomen.
In 2015 werden er van de 249.000 verkochte woningen 24.500 zonder definitief energielabel overgedragen. Verkopers werden door de Inspectie in de gelegenheid gesteld om alsnog het energielabel aan te vragen. Begin dit jaar werden circa 5.000 huizenverkopers aangeschreven door de Inspectie Leefomgeving en Transport, omdat zij ongeveer 6.100 woningen hebben verkocht in de eerste 5 maanden van 2016 zonder het verplichte definitieve energielabel. De verkopers kregen 6 weken de tijd om dit alsnog in orde te maken.

Inmiddels zijn de eerste boetes uitgedeeld aan eigenaren die kantoren zonder energielabel hebben verkocht. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport maakte dit onlangs bekend. Het gaat in totaal om 23 eigenaren, de hoogste boete bedroeg €10.125. Uit onderzoek van de Inspectie is gebleken dat in de maanden juli en augustus 2016 in totaal 1.051 gebouwen zonder energielabel zijn verkocht. De eigenaren die vijf of meer gebouwen hebben verkocht zonder energielabel hebben een boete gekregen. De sanctie werd alleen opgelegd voor het grootse gebouw in het kader van efficiëntie. Daarbij is in totaal € 75.000,00 aan boetes opgelegd. De Inspectie gaat verder met het sanctioneren van het ontbreken van een energielabel.

Het hebben van een energielabel is straks ook niet meer voldoende, vanaf 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben. Momenteel voldoet 20% van alle kantoren aan dit vereiste.

De kans dat de Inspectie Leefomgeving en Transport in de toekomst nog meer boetes gaan opleggen is dus aanzienlijk. Wilt u geen risico lopen op een boete, vraag dan tijdig een verplicht energielabel aan.