Herontwikkelingslocatie t.b.v. 3 bouwkavels

Herontwikkelingslocatie t.b.v. 3 bouwkavels ter grootte van ca. 3.425 m² met extra grond mogelijk

Middenweg 15, Dirkshorn

€ 900.000 k.k.
Andre Berbee

André Berbée
06-31577232Te koop

Samenvatting

Adres:  Middenweg 15
1746 EA  Dirkshorn

Object omschrijving:
Herontwikkelingslocatie van ca. 3.425 m² voor het realiseren van 3 ruime bouwkavels t.b.v. het bouwen van 3 vrijstaande woningen, gelegen in landelijke omgeving aan de rand van het karakteristieke dorp Dirkshorn.

Oppervlakte te realiseren bouwkavels (rekening houdend met 2% marge)
Bouwkavel A: ca. 1.050 m²
Bouwkavel B: ca. 1.050 m²
Bouwkavel C: ca. 1.325 m²

Oppervlakte gebouwen: Totaal circa 5.512 m² bestaande uit een bedrijfsloods en kassen deels op de omliggende gronden van de eigenaar. (sloopofferte is aanwezig, kosten circa € 4.500,- ex. btw).

Eigendomsstatus: Volle eigendom

Ligging: Vrije ligging in het buitengebied van Dirkshorn

Vraagprijs: € 900.000,-

Condities aanbieding: Kosten koper: exclusief 8% ovb, notaris en kadasterkosten (incl. uitmeetkosten).

Voorwaarden: vrij van huur en gebruik, bezemschoon, afgesloten van bedrijfsaansluitingen nutsvoorzieningen.

Bijzonderheden:
Koper dient zelf zorg te dragen voor:
– Sloop opstallen
– Ontsluiting op openbare weg
– Aansluiting nutsvoorzieningen

Aankoop extra grond voor meer tuin of hobbyweide is bespreekbaar, informeer bij verkopende makelaar.

Lees verder »

Kenmerken

Aangeboden sinds: 17 februari 2021
Algemeen voorbehoud: Het het aanbod is een uitnodiging tot het doen van een bod. Er geldt altijd het voorbehoud van definitieve goedkeuring door de eigenaar.
Oplevering: In overleg.
Verrekening Lasten: OZB en waterschapslasten.


Omschrijving

Inleidende omschrijving

Herontwikkelingslocatie van ca. 3.425 m² voor het realiseren van 3 ruime bouwkavels t.b.v. het bouwen van 3 vrijstaande woningen, gelegen in landelijke omgeving aan de rand van het karakteristieke dorp Dirkshorn. Koper dient de huidige bebouwing te slopen, bouwrijp maken, ontsluiting aanleggen en nutsvoorzieningen aansluiten. Tevens is er de mogelijkheid om meer omliggende grond te kopen voor meer tuin of hobbyweide.

Ligging

Omgeving
De ontwikkelingslocatie ligt aan de rand van Dirkshorn, in een landelijke omgeving nabij o.a. het Meer van Dirkshorn en de golfbaan, op korte afstand van Schagen (5km), Alkmaar (15km) en de Schoorlse duinen (12km).

Bereikbaarheid en ontsluiting
De locatie is goed te bereiken via de Provinciale Weg N245.

Gebruiksmogelijkheden

In de huidige situatie is er een agrarisch bedrijf gevestigd. In het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling is het mogelijk om het perceel te herontwikkelingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door bestemmingswijziging (vastgesteld en nagenoeg onherroepelijk) en sloop van de huidige bebouwing in het kader van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Als tegenprestatie komen er drie bouwkavels beschikbaar op het terrein. De stedenbouwkundige opzet opgenomen in deze aanbieding is akkoord bevonden. Op basis van de aanvraag Ruimte voor Ruimteregeling heeft de Provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen laten weten medewerking te willen verlenen aan het plan bijgeleverde voor de bouw van drie nieuwe woningen.

Omschrijving huidige bebouwing deels op omliggende gronden

Object 1: Loods uit ca. 1995 (bron: BAG Kadaster) van ca. 25 m x 30 m = 750 m²
Object 2: Kassen van ca. 15 m x 50 m, 24 m x 64 m en 40 x 64 m

Oppervlakte te realiseren bouwkavels:

Bouwkavel A: ca. 1.050 m²
Bouwkavel B: ca. 1.050 m²
Bouwkavel C: ca. 1.325 m²

Deze verkaveling is op basis van het uitgevoerde geluidsonderzoek, bij een andere verkaveling is een nieuw geluidsonderzoek noodzakelijk

Omschrijving ontsluiting
Zelf aan te leggen door koper.

Erfverharding en erfafscheidingen
Te verwijderen door koper, ca. 100 m².

Nutsaansluitingen
Zelf aan te leggen door koper, zie KLIC kaart.
Huidige aansluitingen worden door verkoper afgesloten.

Milieuvergunning of van toepassing zijn milieubesluiten
Geen.

Bodemonderzoek
Er is een verkennend bodemonderzoek aanwezig. Dit is volgens onderzoekers voldoende voor de aanstaande omgevingsvergunning voor de bouw van de woonhuizen.

 

Plattegronden

Middenweg 15 en 15a Dirkshorn

Bestemmingsplan: Middenweg 15 en 15A Dirkshorn
Status: Vastgesteld en per 28-2-2021 onherroepelijk
Bestemmingsaanduiding: Wonen, max. wooneenheden 3
 
Samenvatting regels
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– Woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte een beroep- of bedrijfsactiviteit aan huis;
– Een paardenbak;
– Het hobbymatig houden van dieren.
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden o.a. de volgende regels:
– De oppervlakte van het hoofdgebouw max. 225 m², breedte voorgevel max. 15m, goot- en bouwhoogte resp. max. 3m/8m;
– Uitzondering voor stolpvormige woningen: voorgevel geen max. 15 m, bouwhoogte max. 11,5m;
– Afstand tot zijdelingse perceelgrens niet minder dan 15% van de kavelbreedte, met een minimale afstand van 4m;
– Dakhelling mag niet minder dan 30°;
– De oppervlakte van hoofdgebouw met bijgebouwen max. 300m²;
– Paardenbak onder voorwaarden toegestaan;
Bijzonderheden bestemming
Geen

Kadaster

Kadastrale recht: Volledig eigendom
Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Harenkarspel
Sectie: O
Nummer(s): 289
Grootte: Gedeeltelijk, ca. 3.425 m² (zie kaartje voor afmetingen)
Op het kadastrale uittreksel vermelde lasten en beperkingen:
Herinrichtingsrente € 11,86 met eindjaar 2033
Ingeschreven zakelijke rechten, lasten of beperkingen:
Geen
Ingeschreven erfdienstbaarheden:
Geen
Overige erfdienstbaarheden, lasten of beperkingen:
Geen

Algemene verkoopinformatie

Tekst

Contact

Contactgegevens

Adres:
Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp

Contact:
Tel: 06-31577232
(maandag tot vrijdag 8.00 tot 20.00 uur,
zaterdag 10.00 tot 14.00 uur)

Doormailen