(31-5-2015) WOZ actualiteiten 2015

Ten behoeve van de permanente educatie-eisen als gecertificeerd WOZ-taxateur heeft BerbeeVastgoedAdvies afgelopen week aan de Business Universiteit Nyenrode een masterclass WOZ gevolgd. Op grond hiervan deel ik met u graag een aantal actualiteiten:

  • de aanstaande belastinghervormingen van staatssecretaris Wiebes kan er als volgt gaan uit zien: de gemeente mogen de onroerende zaakbelasting weer uitbreiden met ‘woning-gebruikersdeel’. Dit geeft een aanzienlijke verruiming van budget ter compensatie van alle zorgtaken die gemeenten er bij gekregen hebben. Dit wordt gecompenseerd met lastenverlichting op arbeid. Het zou gaan om een verschuiving van 5 Miljard euro op jaar basis.
  • de openbaarheid van de WOZ beschikking komt er aan en gaat door het kadaster worden geregeld. Een ieder kan dan de woz-waarde van elke woning in Nederland opvragen.
  • een zienswijze tegen een te lage WOZ-beschikking is per heden mogelijk maar is nog niet verplicht, de VNG adviseert gemeenten om bij een verschil van meer dan 20% te verhogen. mr. Gieskes van de Waarderingskamer onderschrijft dit standpunt.
  • de vergoedingenstructuur wordt verder aan banden gelegd. Bij een gezamenlijke behandeling en indiening (door de WOZ-bezwaarfabrieken) gaan de kostenvergoedingen gebundeld, dus verlaagd, worden.

voor de handout van de masterclass klikt u op de volgende link:

WOZ 2015 masterclass Nyenrode